Hjem

Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark

Velkommen til FRDK's hjemmeside!

FRDK faglig dag og generalforsamling d. 6. marts 2017

 

 

 

shopFRDK er åben for køb af

efterafgrøder.

1. runde lukker igen d. 23. februar

 

Medlemsskab af FRDK? Klik her!

Nyheder fra vores sponsorer (januar)

* Vækstregulering beskytter mod lejesæd, Syngenta

* Delt gødskning i vårbyg, Yara

* Efterafgrøder. Næringsstoffer og god plantetæthed, Freudenberger

Læs disse nyheder og tidligere nyheder publiceret i FRDK nyt

På siden for "Firmaer"

_____________________________________________

FRDK fastholder sin kritik af DCA's mangel på uvildighed

pressemeddelse udsendt d. 27. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

FRDK / Agrovi Demonstration: Såning af efterafgrøder.

En fantastisk dag i flot solskinsvejr den 27. oktober!

Se billeder fra dagen her

 

Se billedgalleri fra selve sådagen her. Se film fra sådagen her

Se også på Agrovis hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

Se indslag på TV2:

Landmanden Rasmus dropper ploven: Jeg sparer både tid og diesel

 

 

 

 

 

____________________________________________________

Nyheder fra vores sponsorer (juni)

* Lynskift af dyser med AmaSelect, Brøns Maskinforretning

* Rug efter rug i sædskiftet - kræver en særlig teknik, KWS

* Claydon såmaskine mod resistent græsukrudt, Rimmerhus Maskinforr.

Læs disse nyheder og tidligere nyheder publiceret i FRDK nyt

På siden for "Firmaer" ____________________________________________________________

FRDK opfordrede politikere til nytænkning

Folketingets Miljø- og fødevareudvalg havde onsdag 20. april foretræde fra FRDK, som opfordrede politikerne til at bruge Conservation Agriculture til at opnå både effektiv produktion og miljøgevinsterster.

Se FRDKs præsentation fra dagen

____________________________________________________________

Temadag hos FRDK 24. feb 2016

Optimal gødskning i pløjefri systemer

Se præsentationer fra dagen

_____________________________________________________________

Generalforsamling d. 24. feb. 2016

Beretning mv. (følger)

_____________________________________________________________

Seminar om Conservation Agriculture, d. 13. januar 2016.

Næstformanden i FRDK, Søren Ilsøe, deltog på FRDK’s vegne i en historisk begivenhed 13. januar 2016 i Bruxelles.

Denne dag var der nemlig et seminar i EU-parlamentet om ”Making sustainable farming real”, hvilket kan oversættes til ”Virkeliggørelse af bæredygtigt landbrug”.

Se omtale af seminaret på conservationagriculture.dk:

PDF udgave af omtale af mødet

_____________________________________________________________

Conservation Agriculture:

Principperne i Conservation Agriculture, fylder mere og mere i forbindelse med diskussion om sund/frugtbar jord. I forbindelse med fejring af 2015 som jordens år (FAO), lanceres en ny og ekstra hjemmeside fra FRDK.

www.conservationagriculture.dk

Faglighed, Inspiration, udvikling samt oplevelse er nogen af de dele der vil indgå i udarbejdelsen på vegne af ikke mindst vores medlemmer.

 

_____________________________________________________________

2. december 2015 k. 9-16!

FRDK og Agrovi afholder i anledning af Year Of Soils 2015 en heldags konference om Reduceret Jordbearbejdning på Sjælland, Sonnerupgaard. Se programmet her.

 

"Sund jord - sundt liv"

Mød op og få inspiration!

 

_____________________________________________________________

OptiPlant: Temadag om efterafgrøder 27.oktober

Læs mere her

_____________________________________________________________

Demonstration i etablering af raps og efterafgrøder

FRDK og Agrovi Videncenter afholdt en demonstration med etablering af vinterraps og efterafgrøder hos Jesper Kromand, Herlufmagle, Onsdag den 5. august. Se film fra dagen her

Læs mere her og følg udviklingen af rapsen _____________________________________________________________

- Links til tre danske landmands oplevelser med efterafgrøder. Lavet som en del af OptiTill projektet klik her

- Link til Engelsk landmands erfaringer med efterafgrøder. Klik her for at komme til Siden med links

_____________________________________________________________

- Temadage og demonstrationer. To af vores sponsorer Stroco-Agro/Horsh (12. og 13. maj) og Väderstad (12. Maj) holder demonstrationer og temadage Klik på links for yderligere info fra firmaer. FRDK er inviteret til at deltage de to dage hos Stroco-Agro. Kom og få en faglig snak med os.- Så er FRDK's Projektchef startet. Vi er på bestyrelsens og medlemmernes vegne glade for at kunne byde Hans Henrik Pedersen velkommen læs mere her.

 

- Sådemonstration afholdt d. 10.april 2015 kl 13-16 i OptiTill demonstrationsmark http://www.optitill.dk/A11

 

- FRDK studietur 2015 til England

Se det spændende program for årets tur 14.-18. juni

 

- Pressemeddelelse - Ansættelse af Projektchef

Hans Henrik Petersen er ansat i FRDK som Projektchef

 

- Ny sammensætning af bestyrelsen klik her:

 

- FRDK Generalforsamling & Temadag, Tirsdag 24.2.2015

Se billeder og præsentationer fra dagen (opdateret 2.marts).

 

- Bestyrelsens bud på en model og definition på Conservation Agriculture klik her

- Temadag med Wolfgang Sturny. Billeder fra dagen samt indlæg som PDF filer.

 

-VIDEO fra et opfølgningsarrangement d. 30. oktober på en så-demo afholdt d. 5. sept. Billeder fra demo og fra oplæg af Søren Ilsøe.

Både så-demo og det efterfølgende arrangement er arrangeret af specialkonsulent Søren Søndergaard, VJL.

-Sæt gang i nytænkningen i landbruget - Kronik af Hans Dahm og Søren Ilsøe i Politikken d. 24.november 2014 - vedrørende Conservation Agriculture i DK.

-Åben mark afholdt d. 23. oktober med efterafgrøder på Alrø

-Markmøde med Per Klausen hos bestyrelsesmedlem d.29.september

-Så er der nye resultater fra Optitill - Opdateret 28.9.2014

-Jægerforbundets Naturpris 2014 gik til Gregers Hellemann

-God tilslutning til arrangement i Vinterhvede i Optitill Projekt.

-Fornuften har sejret og FRDK har haft indflydelse

-OptiTill holdt møde 25. februar - se præsentationerne

-Pressemeddelelse fra FRDK 14.2.2014

-Så går turen til Schweiz og USA med frdk opdateret 10.2.2014

-Green Carbon Conference 2014 - læs mere om arrangementet

-Generalforsamling og temadag 2014 - se præsentationerne

-Præsentationer og fotos fra kursus i avl af hestebønner

 

Følg med i OptiTill og OptiPlant forsøgene

Hvilken metode skal jeg vælge?

ECAF

OptiPlant har til formål at optimere efter- og mellemafgrøder som centrale værktøjer til opnåelse af en bæredygtig planteproduktion – det vil sige at gøre efter- og mellemafgrøder til en win-win strategi for miljø, klima og driftsøkonomi.

OptiTill vil i løbet af projektet udvikle, afprøve og demonstrere retningslinjer for dyrkningssystemer med reduceret jordbearbejdning og direkte såning.

Gå til OptiTill her og OptiPlant her

Reduceret jordbearbejdning?

Stribesåning?

Direkte såning?

I Fagligt forum finder du artikler og informationer om de forskellige varianter af landbrug uden plov.

FRDK udveksler erfaringer om de forskellige teknikker inden for jordbearbejdning ved at arrangere møder og kurser.

 

ECAF - European Conservation Agriculture Federation

Den Europæiske hovedorganisation for Conservation Agriculture for alle de nationale foreninger.

 

ECAF består af femten nationale foreninger.

Medlemsorganisationerne er Belgien, Danmark , Finland, Frankrig , Tyskland, Grækenland , Ungarn, Irland , Italien, Portugal , Rusland, Slovakiet , Spanien, Schweiz og Storbritannien.

ECAF blev oprettet i Bruxelles den 14. januar 1999 som en non- profit forening med fokus på at fastholde den agrare jord og dens biodiversitet i forbindelse med bæredygtigt landbrug.

Besøg ECAF's hjemmeside her

 

 

 

Notat om Jordrammedirektivet fra EU Kommisionen

Vi hører ofte om EU's Vandrammedirektiv, men Jordrammedirektivet omtales stort set ikke.

EU-kommissionen foreslog i 2006 Jordrammedirektivet med henblik på at beskytte Europas jorder mod forringelse. Direktivet vedrører eksplicit seks trusler mod jordens kvalitet og funktioner, sammenfattet under:(1) erosion, (2) kulstof-tab, (3) jordpakning, (4) saltdannelse, (5) jordskred, (6) forsuring.

Her kan du læse "Notat vedrørende den tematiske jordstrategi’s relevans for danske forhold”.

Hent to flotte værker

 

Det komplette værk "Soil Atlas of Europe" (Europæiske jordatlas) kan hentes ved at klikke på billedet. Bemærk at det fylder 414 Mb og derfor tager noget tid alt afhængigt af den internetforbindelse, som der anvendes.

Når den først er hentet (PDF format), kan den gemmes på computeren og åbnes igen og igen uden ventetid.

På side 48 ses de forskellige jordtyper i Danmark.

 

"European Atlas of Soil Biodiversity" (Det Europæiske Atlas over Jordens Biodiversitet) rummer en stor mængde information over livet i de Europæiske jorde. Den fylder 180 Mb og kan hentes på tilsvarende vis.

Læs eksempelvis på side 20 om verdens største og ældste organisme: En svamp som blev fundet i Oregon i 1990. Den dækker et område på 890 hektar og man mener den er imellem 1.500 og 2.400 år gammel. Alle celler er genetisk identiske og er dermed vokset ud fra den samme spore.

Den 20. december 2013 vedtog FN’s generalforsamling, at 2015 er International Year of Soils (på dansk: internationalt år for jord), og at 5. december 2015 bliver ”Jordens dag”, som markeres ved en større begivenhed i Rom.

Sloganet for International Year of Soils er “Sund jord til et sundt liv”. Målet for FN, som har overladt det til FAO, der er en del af FN-systemet, er blandt andet at sikre jordens fortsatte frugtbarbed med henblik på fortsat at kunne dyrke landbrugsafgrøder til at brødføde en stadigt stigende verdensbefolkning.

Læs mere om det ved at bruge nedenstående links.

 

http://www.fao.org/soils-2015/about/en/

 

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/278860/

 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/279599/

 

 

 

Såtabel med retningsgivende plantetal.

 

Vær kritisk med vurderingen af dit såbed.

Halmængder og stubrester kan påvirke markspiringsprocent kraftigt. klik her eller på billede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadetest

 

Se denne video fra Zollikofen i Schweiz, hvor storparceller med pløjning og direkte såning har ligget fast i 25 år.

Videoen viser spadeprøver fra flere forskellige jorde samt de to på stedet.

Forskere diskuterer, hvor vidt kulstoflagring i jorden er muligt, men i den praktiske verden oplever landmænd, hvorledes jorden bliver bedre og at grænsen mellem det gamle pløjelag og den dybere underjord forandres.

Den mørke kulstofholdige overjord bliver tykkere og grænserne udviskes med tiden og regnorme og rødder fjerner den gamle pløjesål.

 

Se indslaget her (på tysk men med engelsk undertekst)

Optimer jordens frugtbarhed

3. November i Horsens

 

LMO har sammen med FRDK, SEGES og Aarhus Universitet de sidste 4 år gennemført projektet OptiTill med fokus på reduceret jordbearbejdning og direkte såning. Nu blev projektets resultater fremlagt via en masse spændende indlæg.

Se mere her

 

 

Conservation Agriculture rummer alt det bedste fra både økologien og det konventionelle landbrug. Og systemet fravælger det værste fra de to systemer -nemlig den intensive bearbejdning af jorden, som blandt andet medfører afbrænding af kulstof og ødelæggelse af de naturlige, biologiske systemer.

 

Læs mere herunder:

FRDK afholder generalforsamling og temadag den 6. marts 2017

 

Mød op og få en masse spændende ny faglig viden fra ind- og udland og en god snak og erfaringsudveksling med kollegaer i pauserne.

 

9.00 - 11.00 Generalforsamling - se mere her

 

Program for temadagen:

 

11.20 - Introduktion til eftermiddagens program og kort opsummering om Conservation Agriculture.- v. Hans Dahm

 

11:35 - Efterafgrøder og mellemafgrøder med flere arter er afgørende for opbygning af en sund jord. Erfaringer fra en både erfaren og eksperimenterende pløjefri tysk landmand, der også vil redegøre for de tyske regler for lovpligtige efterafgrøder.- v. Landmand Buckhard Fromme, Scheppau Niedersachsen. (se billeder herover)

Præsentation vil være oversat til dansk, og der vil ske oversættelse og forklaring undervejs.

 

12:30 - Frokost

 

13:15 - Kan pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture bruges til at reducere klimaeffekt og kvælstoftab? - v. Jørgen Eivind Olesen, professor Aarhus Universitet, Agroøkologi, Foulum

 

14:00 - Erfaringer med direkte såning og håndtering af resistent rajgræs.- v, Riber Hog Anthonsen, landmand, Djursland og Erik Sandal, konsulent, LMO (se artikel i FRDK-nyt juli 2016)

 

14:30 - Kaffe

 

14:50 - Ved samdyrkning af forskellige afgrøder og brug af efterafgrøder udnyttes lys, vand og næringsstoffer bedre. Hvilken effekt kan dette have på humusdannelsen?- v. Henrik Hauggaard-Nielsen, Professor, Roskilde Universitet

 

15:30 - Conservation Agriculture og biodiversitet i marken- v. Tina Houlborg Jørgensen, specialestuderende, Aarhus Universitet, Bioscience, Silkeborg

 

15:45 - Afslutning på Opti-Till projektet og præsentation af vejledningen ”Inspiration til pløjefri dyrkning”- v. Hans Henrik Pedersen, FRDK

 

16:00 - Afrunding ved Hans Dahm

 

 

Tilmelding: læs mere her

 

FRDK 2013 © Copyright